yabovip

jquery下载所有版本(实时更新)

(注!jquery-2.0以上版本不再支持IE 6/7/8) 并不是最新的版本就最好的,而是根据您项目需求所适合的版本!

yabovip BAIDUYINYONGDIZHI (TUIJIANMUQIANZUIWENDINGDE,BUHUICHUXIANYANSHIDABUKAIQINGKUANG) 

注意: jQuery官网引用地址最近国内访问会经常出现打不开的情况,请尽量不要调用官网引用地址!

jquery-3.5.1(最新)

yabovip WEIRUANjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-3.5.1.min.js"></script>

GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>

jquery-3.4.1

WEIRUANjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-3.4.1.min.js"></script>

yabovip GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

jquery-3.3.1

ZIJIETIAODONGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI: (SUDUKUAITUIJIAN!)

<script src="http://s3.pstatp.com/cdn/expire-1-M/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

WEIRUANjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-3.3.1.min.js"></script>

yabovip GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>

jquery-3.2.1

ZIJIETIAODONGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI: (SUDUKUAITUIJIAN!)

<script src="http://s3.pstatp.com/cdn/expire-1-M/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>

WEIRUANjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>

GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>

jquery-3.1.1

ZIJIETIAODONGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI: (SUDUKUAITUIJIAN!)

<script src="http://s3.pstatp.com/cdn/expire-1-M/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>

yabovip WEIRUANjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-3.1.1.min.js"></script>

yabovip GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>

jquery-3.0.0

yabovip ZIJIETIAODONGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI: (SUDUKUAITUIJIAN!)

<script src="http://s3.pstatp.com/cdn/expire-1-M/jquery/3.0.0/jquery.min.js"></script>

WEIRUANjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-3.0.0.min.js"></script>

yabovip GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.0.0.min.js"></script>

jquery-2.1.4

BAIDUYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://libs.baidu.com/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script>

yabovip WEIRUANYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.1.4.min.js"></script>

GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.4.min.js"></script>

jquery-2.1.1

百度压缩版引用地址:

<script src="http://libs.baidu.com/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>

yabovip WEIRUANYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.1.1.min.js"></script>

yabovip GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>

jquery-2.0.0

yabovip BAIDUYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://libs.baidu.com/jquery/2.0.0/jquery.min.js"></script>

yabovip WEIRUANYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.0.0.min.js"></script>

yabovip GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-2.0.0.min.js"></script>

 

jquery-1.11.3

BAIDUYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>

yabovip WEIRUANYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.11.3.min.js"></script>

yabovip GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script>

jquery-1.11.1

BAIDUYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>

WEIRUANYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.11.1.min.js"></script>

GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script>

jquery-1.10.2

BAIDUYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>

WEIRUANYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script>

GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></script>

jquery-1.9.1

BAIDUYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>

yabovip WEIRUANYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.9.1.min.js"></script>

GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>

jquery-1.8.3

BAIDUYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>

WEIRUANYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.8.3.min.js"></script>

yabovip GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.3.min.js"></script>

jquery-1.7.2

yabovip BAIDUYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>

WEIRUANYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.7.2.min.js"></script>

yabovip GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js"></script>

jquery-1.6.4

BAIDUYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script>

yabovip WEIRUANYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.6.4.min.js"></script>

GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.4.min.js"></script>

jquery-1.5.2

yabovip BAIDUYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.5.2/jquery.min.js"></script>

WEIRUANYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.5.2.min.js"></script>

GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.5.2.min.js"></script>

jquery-1.4.4

BAIDUYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.4.4/jquery.min.js"></script>

yabovip WEIRUANYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.4.4.min.js"></script>

GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.4.min.js"></script>

jquery-1.4.2

yabovip BAIDUYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>

WEIRUANYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.4.2.min.js"></script>

yabovip GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.2.min.js"></script>

jquery-1.3.2

BAIDUYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>

WEIRUANYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.3.2.min.js"></script>

GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.3.2.min.js"></script>

jquery-1.2.3

BAIDUYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.2.3/jquery.min.js"></script>

WEIRUANYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.2.3.min.js"></script>

GUANWANGjqueryYASUOBANYINYONGDIZHI:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.2.3.min.js"></script>

yabovip 博电竞 泛亚体育 泛亚体育 龙虎28 博亚平台 博亚平台